การลงทะเบียนเป็นผู้ออกแบบ
  • ลงทะเบียนผู้ออกแบบ : เริ่มต้นคุณต้องสมัครเป็นผู้ออกแบบก่อน ง่ายมาก ไปที่หน้าลงทะเบียนเป็น “ผู้ออกแบบ” และกดสมัครเป็นสมาชิก หลังจากนั้นเราจะส่งรหัสของคุณไปยังอีเมลล์ที่คุณ
  • ให้คุณเปิดดูรหัสของคุณ ที่อีเมลล์ที่คุณลงทะเบียนไว้ นำรหัสมาเปิดเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าระบบได้แล้ว เปลี่ยนรหัสใหม่ตามที่คุณต้องการ
  • หรือกดปุ่มผู้ออกแบบ แล้วเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook ได้เลย โดยกดปุ่ม Facebook เพื่อเข้าสู่ระบบ และเข้าไปใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ของแผงควบคุมผู้ออกแบบ ต่อไป 

  • กรณีสมัครเป็น “ลูกค้า” ไปแล้วเริ่มแรก และต้องการเปลี่ยนเป็น “ผู้ออกแบบ” ให้กดปุ่น become designer  เพื่อเปลี่ยนเป็นผู้ออกแบบ
  • สร้างโปร์ไฟล์ และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ของผู้ออกแบบให้ครบถ้วน เช่น ภาพโปร์ไฟล์ และผู้ออกแบบจะมีหน้าร้านของตัวเอง และจะแสดงแบบเสื้อทั้งหมดในร้าน